O Projektu

Portal Analiza nivoa EMF je pobedničko rešenje na Izazovu otvorenih podataka – Informisanje građana o nivoima i promenama elektromagnetskog polja koji je objavio Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u partnerstvu Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu. Portal je napravio Nikola Kovačević  (autor pobedničke ideje).

Aplikacija je realizovana postavkom i prilagođenjem MapStore i GeoServer GIS platformi od strane autora.

Pored same aplikacije, vršena je i statistička analiza u programskom jeziku R u cilju dobijanja modela prostorne predikcije interpolacije jačine električnog polja. Detalji predikcije su dostupni na github repositorijumu (https://github.com/nikolakovacevic4github/EMF-R-analiza).

Podaci o merenjima električnog polja koji su se koristili na projektu su preuzeti sa portala otvorenih podataka gde ih je postavio RATEL. Pored njih, korišćeni su vektorski i rasterski geopodaci iz otvorenih izvora.